Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategiczne wybory polityki spójności UE po roku 2020 w świetle dokumentów programowych komisji europejskiej

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 183 Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej

Autorzy

Słowa kluczowe

cohesion policy ; EU structural funds ; regional development ; economic, social and territorial cohesion

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×