Details

Title

The Adjustment Assessment of Projects Implemented within the JESSICA Initiative to the Specific Needs of Urban Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

JESSICA ; financial engineering instruments ; regeneration ; sustainable urban development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

233-246

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×