Details

Title

Polish Section of Radio Free Europe: Attitudes of its target audience in the 1950s and 1960s (based on RFE's own research)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 2

Authors

Keywords

Radio Free Europe (Polish Section) ; the Cold War ; audience and public opinion research ; Jan Nowak-Jeziorański (1914–2005)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

111-134

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.07.09

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

DOI

10.24425/rhpp.2020.133427

×