Details

Title

Is the information contained in coin designs fully reliable? . = Czy informacje zawarte w stemplach monet są w pełni wiarygodne?

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

Rok LII

Numer

Zeszyt 2 (186)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

117-138

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2008

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×