Szczegóły

Tytuł artykułu

Nad rzekami Galicji. Szkic geopoetyki stosowanej

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×