Szczegóły

Tytuł artykułu

Многокомпонентные терми-ныв научном дискурсе и в базе славянского языкознания iSybislaw (на примере русского и польского языков)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×