Szczegóły

Tytuł artykułu

Проблемыбелорусской лингвистической термино-логии и вопрос соответствия ключевых слов (лингвистических терминов) в iSybislaw

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×