Details

Title

Jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Słowianoznawstwa PAN Slawistyka polska w minionym sześćdziesięciole¬ciu (Warszawa,10 grudnia 2012)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0037-6744
×