Szczegóły

Tytuł artykułu

Małgorzata Ułanek, KONCEPCJA MIŁOŚCI W PROZIE BORYSA PASTERNAKA – W KRĘGU ANTROPOLOGII PISARZA, Lublin: „Wydawnictwo UMCS”, 2015, ss. 242.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×