Szczegóły

Tytuł artykułu

Some features ofthe vowel adaptation of Arabic loan-words (along with a fewremarks on their consonants) in an Ottoman Turkish dictionary by ArcangeloCarradori(1650)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2012

Numer

vol. XLIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×