Details

Title

Od genetyki populacyjnej Haldane’a wieku XX, do informacji biologicznej i dziedzicznej Jabłonki dziś

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2015

Volume

Tom 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711

Source

Filozofia i Nauka; 2015; Tom 3
×