Details

Title

My jako podmioty społecznie konstruowanej wiedzy. Reinterpretacje i uzupełnienia fenomenologii społecznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2016

Volume

Tom 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×