Details

Title

Wizualizacja i techniki notowania w naukach przyrodniczych (według Hansa-Jörga Rheinbergera)

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2016

Volume

Tom 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×