Details

Title

Architekt Stanisław Zawadzki w Rzymie. Realia – fascynacje - profity

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2012

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865

Source

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2012; No 3
×