Details

Title

Vitality and Healthiness of Barley (Hordeum Vulgare L.) Seeds Treated with Plant Extracts

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2010

Volume

vol. 50

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-010-0020-6 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2010; vol. 50; No 1

References

Ajzenman B. (1984), Fitoncydy i antibiotiki vyssich rastenij. ; Burgieł Z. (1999), Fungistatyczna aktywność wybranych wyciągów roślinnych, Chem. Inż. Ekol, 6, 2-3, 157. ; Burgieł Z. J. 2005. Czy preparaty roślinne zastąpią syntetyczne fungicydy? Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku - nowe wyzwania i zagrożenia. Fundacja na Rzecz Wspierania Badań Naukowych. AR Kraków: 116-125. ; Janas R. (2005), Zastosowanie środków biologicznych do poprawy jakości nasion roślin ogrodniczych, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45, 2, 739. ; Jarosz A. (2005), Wpływ ekstraktów roślinnych i chitozanu na rozwój skórzastej zgnilizny owoców truskawki (<i>Phytophthora cactorum</i>), Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45, 2, 749. ; Panasiewicz K. (2007), Wpływ biologicznych i chemicznych zapraw nasiennych na parametry wigorowe ziarna zbóż, Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin, 47, 2, 235. ; Pietr S. (2001), Ocena skuteczności biologicznego preparatu Cedomon w ochronie jęczmienia jarego w warunkach polowych, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 41, 2, 811. ; Pisarek M. (2003), Próby wykorzystania ekstraktów z roślin leczniczych do zwalczania ślimaków nagich, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 43, 2, 866. ; Pisarek M. (2006), Oddziaływanie wodnych wyciągów i naparów z korzeni wybranych roślin zielarskich na żerowanie ślimaków nagich z rodzaju <i>Arion.</i>, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46, 2, 334. ; PN-94 R-65950. 1994. Materiał siewny. Metody badania nasion. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa. ; Saniewska A. (2001), Comparison of antifungal activity of four cultivars of garlic (<i>Allium sativum</i> L.) for several pathogenic fungi, Folia Hortic. Ann, 13/1A, 405. ; Sas-Piotrowska B. (2004), Plant extracts and their influence on some properties of seeds of cultivated plants-grain plants, Annu. Set Environ. Protect, 6, 77. ; Sas-Piotrowska B. (2005), Vitality and healthiness of oat (<i>Avena sativa</i> L.) seeds treated with plant extracts, J. Plant Protection Res, 45, 3, 181. ; Solarska E. 2005. Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym. Strategia Doliny Ekologicznej Żywności. I Konsultacje społeczne. W. S. P.iA., Lublin 29 czerwca 2005 r. <a target="_blank" href='http://www.dolinaeko.wspa.lublin.pl/?url=files&i=11'>http://www.dolinaeko.wspa.lublin.pl/?url=files&i=11</a> ; Stampor-Chrzan E. (2008), Wpływ wybranych biopreparatów na rozwój plamistości floksa, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48, 2, 277. ; Śliwa B. 2009. Wykaz środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. <a target="_blank" href='http://www.ior.poznan.pl/index.php?strona=19'>www.ior.poznan.pl/index.php?strona=19</a>
×