Details

Title

Powdery Mildew (Blumeria Gramins) and Pest Occurrence Reduction in Spring Cereal Mixtures

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2010

Volume

vol. 50

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-010-0068-3 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2010; vol. 50; No 3

References

Borecki Z. (2001), Nauka o Chorobach Roślin, 379. ; Czembor H. (1981), Rasy fizjologiczne mączniaka jęczmienia (<i>Erysiphe graminis</i> DC ex Merat f. sp. <i>hordei</i>) występujące w Polsce w latach 1975-1979, Hod. Rośl. Aklim. Nasien, 25, 215. ; Czembor H. (1987), Badania nad sposobami zwiększenia trwałosci odporności genetycznej jęczmienia na mączniak i inne choroby, Biul. IHAR Nr, 163, 25. ; Fiedorow Z. (2004a), Ogólne Wiadomości z Fitopatologii, 208. ; Fiedorow Z. (2004b), Choroby Roślin Rolniczych, 207. ; Gacek E. (2000), Wykorzystanie różnorodności genetycznej roślin w zwalczaniu chorób roślin uprawnych, Post. Nauk Roln, 5, 17. ; Gacek E. (1996), Wpływ zróżnicowania genetycznego w mieszaninach i mieszankach zbożowych na rozwój chorób i plonowanie, Biul. IHAR, Nr, 200, 203. ; Gacek E. (2000), Zastosowanie mieszanek odmian do poprawy zdrowotności oraz plonowania jęczmienia jarego, Biul. IHAR, 214, 143. ; Gacek E. (2000), Ograniczenie występowania chorób w zasiewach mieszanych zbóz, Rocz. AR Pozn, 58, 31. ; Łacicowa B. (1984), Systemy ochrony roślin rolniczych przed chorobami. ; Wolfe M. (1979), Disease in crops: controlling the evolution of plant pathogens, J. Royal Soc. Arts, 127, 322.

Open Access Policy

Journal of Plant Protection Research is an open access journal with all content available with no charge in full text version.


The journal content is available under the licencse CC BY-NC-ND 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
×