Details

Title

Susceptibility Level of the Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa Decemlineata Say) to Chlorpyrifos and Acetamiprid in Poland and Resistance Mechanisms of the Pest to Chlorpyrifos

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2011

Volume

vol. 51

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-011-0046-4 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2011; vol. 51; No 3

References

Alyokhin A. (2007), Resistance and cross-resistance to imidacloprid and thiamethoxam in the Colorado potato beetle, Pest Manage. Sci, 63, 32, doi.org/10.1002/ps.1305 ; Alyokhin A. (2008), Colorado potato beetle resistance to insecticides, Am. J. Potato Res, 85, 6, 395, doi.org/10.1007/s12230-008-9052-0 ; Argentine J. (1995), Permethrin resistance in a near isogenic strain of Colorado potato beetle, Pestic. Biochem. Physiol, 53, 97, doi.org/10.1006/pest.1995.1058 ; Baker M. (2007), Persistence and inheritance of costs of resistance to imidacloprid in Colorado potato beetle, J. Econ. Entomol, 100, 1871, doi.org/10.1603/0022-0493(2007)100[1871:PAIOCO]2.0.CO;2 ; Finney D. (1952), Probit Analysis. ; Hoy C. (1995), Correlation between behavioral and physiological responses to transgenic potatoes containing Baccillus thuringiensis delta-endotoxin in Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae), J. Econ. Entomol, 88, 480. ; Ioannidis P. (1992), Selection, inheritance and characterization of carbofuran resistance in Colorado potato beetle (Coleoptera, Chrysomelidae), Pest Sci, 35, 215, doi.org/10.1002/ps.2780350304 ; Kroczyński J. (1989), Badania laboratoryjne nad wrażliwością stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na stosowane w latach 1986-1988 insektycydy. Materiały 29, Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin cz, 2, 63. ; Malinowski H. (2003), Odporność Owadów na Insektycydy. Mechanizmy Powstawania i Możliwości Przeciwdziałania, Wyd. Wieś Jutra, 211. ; Mota-Sanchez D. (2006), Resistance and cross-resistance to neonicotinoid insecticides and spinosad in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae), Pest Manage. Sci, 62, 30, doi.org/10.1002/ps.1120 ; Nauen R. (2003), Thiamethoxam is a neonicotinoid precursor converted to clothianidin in insects and plants, Pestic. Biochem. Phys, 76, 55, doi.org/10.1016/S0048-3575(03)00065-8 ; Olson E. (2000), Baseline susceptibility to imidacloprid and cross resistance patterns in Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) populations, J. Econ. Entomol, 93, 447, doi.org/10.1603/0022-0493-93.2.447 ; Richter R. (1989), Chemistry of Plant Protection" 2 - "Degradation of Pesticides, Dessication and Defoliation, 157. ; Różański L. (1992), Przemiany Pestycydów w Organizmach Żywych i w Środowisku, 275. ; Sharif M. (2007), Resistance status of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata, to endosulfan in East Azarbaijan and Ardabil provinces of Iran, J. Insect Sci, 7, 7. ; Silcox C. (1985), Laboratory and field evaluation of piperonyl butoxide as a pyrethroid synergist against the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae), J. Econ. Entomol, 78, 1399. ; Stankovic S. (2004), Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) resistance to organophosphates and carbamates in Serbia, J. Pest Sci, 77, 1, 11, doi.org/10.1007/s10340-003-0020-7 ; Węgorek P. (1994), Poziom wrażliwości wybranych populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) z Wielkopolski na deltametrynę i chlorfenwinfos w latach 1992 i 1993. Materiały 34, Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz, 2, 233. ; Węgorek P. (2004), Enzymy oksydacyjne jako główny czynnik odporności stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na pyretroidy w zachodniej Polsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 2, 1208. ; Węgorek P. (2005), Current status of resistance in Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) to selected active substances of insecticides in Poland, J. Plant Protection Res, 45, 4, 309. ; Węgorek P. (2007), Historia Odporności Owadów na Insektycydy na Przykładzie Stonki Ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say), Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 68. ; Węgorek P. (2009), Badania nad Odpornością Chrząszczy Słodyszka Rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na Insektycydy, Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin - PIB, 20, 122. ; Zhao J. (2000), Inheritance and synergism of resistance to imidacloprid in the potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae), J. Econ. Entomol, 93, 1508, doi.org/10.1603/0022-0493-93.5.1508
×