Details

Title

Evaluation of The Autumn Infection of Winter Barley with Barley Yellow Dwarf Viruses Transmitted by Anholocyclic forms of Bird Cherry-Oat Aphid Rhopalosiphum Padi L. in Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2011

Volume

vol. 51

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-011-0051-7 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2011; vol. 51; No 3

References

Badillo-Vargas I.E., Gildow F.E. 2004. Transmission Specifity of Luteoviruses through Aphid-vector Interactions. Summer research Opportunities Program. <a target="_blank" href='http://forms.gradsch.psu.edu/equity/sroppapers/2004/BadilloIsmaelE.pdf'>http://forms.gradsch.psu.edu/equity/sroppapers/2004/BadilloIsmaelE.pdf</a> ; Bencharki B. (2000), Assessment of transmission ability of barley yellow dwarf virus - PAV isolates by different populations of Rhopalosiphum padi and Sitobion avenae, Eur. J. Plant Pathol, 106, 455, doi.org/10.1023/A:1008749231129 ; Bisnieks M. (2004), Molecular diversity of the coat protein-encoding region of Barley yellow dwarf virus-PAV and Barley yellow dwarf virus-MAV from Latvia and Sweden, Arch. Virol, 149, 843, doi.org/10.1007/s00705-003-0242-2 ; Canning E. (1996), Improved detection of barley yellow dwarf virus in single aphids using RT-PCR, J. Virol. Methods, 56, 2, 191, doi.org/10.1016/0166-0934(95)01959-6 ; Clark M. (1977), Characteristics of the microplate method of enzyme - linked immunosorbent assays, J. Gen. Virol, 34, 475, doi.org/10.1099/0022-1317-34-3-475 ; Crowther J. (2001), Methods in Molecular Biology, 149, 421. ; Dean G. (1970), Distribution of aphids in cereal crops, Ann. Appl. Biol, 66, 485, doi.org/10.1111/j.1744-7348.1970.tb04628.x ; Dixon A. (1998), Aphid Ecology, 83. ; Eastop V. (1995), Aphids, plants and other organismus, Korean J. Appl. Entomol, 34, 1, 1. ; Giebel J. (1998), Fenoksykwasy powodują wzrost populacji mszyc zbożowych - biochemiczna przyczyna zjawiska, Prog. Plant Protection/ Post. Orch Roślin, 38, 2, 365. ; Jeżewska M. (2003), Choroby wirusowe zbóż, diagnostyka i występowanie, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 43, 1, 152. ; Jeżewska M. (2010), W: "Ograniczanie Strat w Plonach Roślin Uprawnych z Zachowaniem Bezpieczeństwa Żywności, 157. ; Leszczyński B. (1985), Changes in phenols content and metabolism in leaves of susceptible and resistant winter wheat cultivars infested by Rhopalosiphum padi (L.) (Hom., Aphididae), Zeit. Ang. Entomol, 100, 4, 343. ; Lowles A., Harrington R., Mann J., Banwo O.O. 1999. Beyond the Infectivity Index of Barley Yellow Dwarf Virus. Barley Bull. IOBC/WPRS 19. Available on: <a target="_blank" href='http://wheat.pw.usda.gov'>http://wheat.pw.usda.gov</a> ; Martinez-Torrez D. (1997), Molecular studies of knockdown resistance to pyretroids: cloning of domain Il sodium channel gene sequences from insects, Pestic. Sci, 51, 265, doi.org/10.1002/(SICI)1096-9063(199711)51:3<265::AID-PS626>3.0.CO;2-P ; McElphany P. (1995), Vector preference and disease dynamics: a study of barley yellow dwarf virus, Ecology, 76, 2, 444, doi.org/10.2307/1941203 ; Mrówczyński M. (2004), Nowe zagrożenia upraw rolniczych w Polsce przez szkodniki, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 1, 248. ; Plumb R. (1992), Plant Diseases of International Importance". Vol. 1. "Diseases of Cereals and Pulses, 41. ; Power A. (1991), Aphid transmission of barley yellow dwarf virus: inoculation access periods and epidemiological implications, Phytopathology, 81, 545, doi.org/10.1094/Phyto-81-545 ; Robertson N. (1991), Use of group-specyfic primers and the polymerase chain reaction for the detection and identyfication of luteoviruses, J. Gen. Virol, 72, 1473, doi.org/10.1099/0022-1317-72-6-1473 ; Ruszkowska M. (1988), Die Blattlaüse - Getreide Schädlinge - als eine Konsequenz der neuen Anbautechnologien, Tag.-Ber. Akad. Landwirtsch. Wiss. DDR, Berlin, 271, 569. ; Ruszkowska M. (1990a), Forecasting the abundance of Rhopalosiphum padi (L.) by means suction trap catch and meteorological data, Acta Phytopathol. Entomol. Hung, 25, 1-4, 447. ; Ruszkowska M. (1990b), Możliwość wystąpienia różnych form biologicznych mszycy czeremchowo-zbożowej w Polsce, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol, 392, 265. ; Ruszkowska M. (1998), Aphids in Natural and Managed Ecosystems, 609. ; Ruszkowska M. (2002), Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidae) - znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej, Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 8, 1. ; Ruszkowska M. (2004), Modyfikacja progów szkodliwości i metody alternatywne w warunkach powstawania nowych form rozwojowych mszyc, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 1, 347. ; Ruszkowska M. (2006), Uwarunkowania klimatyczne w rozprzestrzenianiu najważniejszych wektorów chorób wirusowych na zbożach w badanych regionach Polski, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46, 1, 276. ; Ruszkowska M. (2007a), Across the transformation life cycle of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea): coevolution with temperature, Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 15, 60. ; Ruszkowska M. (2007b), Mszyce na Oziminach, Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 23. ; Ruszkowska M. (2007), Profilaktyka w ochronie zbóż przed chorobą żółtej karłowatości jęczmienia, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 1, 363. ; Strażyński P. (2010), Aphids and Other Homopterous Insects, 91. ; Strażyński P. (2008), Struktura jesiennych populacji mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.) - ocena realnego zagrożenia żółtą karłowatością jęczmienia w zróżnicowanych klimatycznie regionach Polski. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 48, 3, 804.
×