Details

Title

Wiesław Krajka, (red.). Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat: Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 2013, str. 324

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2015

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0023-5911
×