Details

Title

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОТОПИТЕЛЬНО- ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ БУДУЩЕГО

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2013

Issue

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2013; No 6
×