Details

Title

Zmiany jakościowe nasion bobiku suszonych i przechowywanych w silosiez pionowym układem wietrzenia (Cz. II)

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2014; No 1
×