Details

Title

Wzrost wartości nieruchomości na skutek podziałów nieruchomościi budowy urządzeń infrastruktury technicznej na przykładzie gminy Mielno

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2014; No 1
×