Details

Title

Analiza działań modernizacyjnych na przykładzie wybranego gospodarstwa rodzinnegoukierunkowanego na produkcję roślinną

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2014

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×