Details

Title

Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny– przypadek nauk humanistycznych i społecznych

Journal title

Nauka

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2014; No 2
×