Details

Title

Fortyfikacje pruskie na ziemiach polskich w przededniu I wojny światowej

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2015

Issue

No XL

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2015.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472

Source

Rocznik Historii Sztuki; 2015; No XL
×