Details

Title

Kluby patriotyczne w dobie powstania listopadowego 1830–1831
Patriotic clubs in the period of the November uprising of 1830–1831

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2011; Vol VIII
×