Details

Title

Metoda jako gra. Mieczysława Porębskiego metodologia badań nad sztuką

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2013

Issue

No XXXVIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identifier

ISSN 0080-3472

Source

Rocznik Historii Sztuki; 2013; No XXXVIII
×