Details

Title

Kościół unicki w Galicji i na Chełmszczyźnie wobec manifestacji patriotycznychi powstania styczniowego (1861–1864)

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2013

Volume

Vol X

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2013; Vol X
×