Details

Title

Wykorzystanie somatycznej fuzji do przenoszenia agronomicznie ważnych cech z dzikich gatunków Solanum do genomu ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L.

Journal title

Postępy Nauk Rolniczych

Yearbook

2011

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identifier

ISSN 0032-5547

Source

Postępy Nauk Rolniczych; 2011; No 3
×