Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie somatycznej fuzji do przenoszenia agronomicznie ważnych cech z dzikich gatunków Solanum do genomu ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L.

Tytuł czasopisma

Postępy Nauk Rolniczych

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identyfikator

ISSN 0032-5547

Źródło

Postępy Nauk Rolniczych; 2011; No 3
×