Details

Title

Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0036 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 2
×