Details

Title

A Comparison Between PSRK and GERG-2004 Equation of State for Simulation of Non-Isothermal Compressible Natural Gases Mixed with Hydrogen in Pipelines / Porównanie równań stanu opracowanych według metody PSRK oraz GERG-2004 wykorzystanych do symulacji zachowania ściśliwych mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach, w warunkach przepływów nie-izotermicznych

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0040 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 2
×