Details

Title

Wpływ rozwiązań ustrojowych dotyczących urzędu prezydenta zawartych w polskiejustawie zasadniczej z 1935 roku na regulacje konstytucyjne V Republiki we Francji

Journal title

Teka Komisji Prawniczej

Yearbook

2013

Volume

Vol VI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1899-7694

Source

Teka Komisji Prawniczej; 2013; Vol VI
×