Details

Title

Історичний роман Пантелеймона Куліша Чорна рада. Хроніка 1663 року у світлі концепцій Романа Iнґардена
Historic novel by Panteleimon Kulish Chorna rada. The chronicle of 1663 in Roman Ingarden conceptions

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2011

Issue

No VI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249

Source

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2011; No VI
×