Details

Title

Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle ogólnosłowiańskim (OLA)
Names of degrees of relationship in East Slavonic dialects of the Bialystok region against General-Slovonic background (OLA)

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2012

Issue

No VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249

Source

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych; 2012; No VII
×