Details

Title

Modelling CTMC with a standard programming language and using conventions from computer networking
Modelowanie łańcuchów Markowa z czasem ciągłym przy użyciu standardowego języka programowania i z zastosowaniem konwencji z dziedziny sieci komputerowych

Journal title

Theoretical and Applied Informatics

Yearbook

2011

Volume

vol. 23

Issue

No 3-4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Identifier

ISSN 1896-5334

Source

Theoretical and Applied Informatics; 2011; vol. 23; No 3-4
×