Details

Title

Reguły czy hipotezy? Spór o interpretację wyrażeń językowych

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identifier

DOI: 10.2478/v10271-012-0063-9 ; ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2012; No 3
×