Details

Title

Max Horkheimer o relacjach między filozofi ą i nauką w dobie kryzysu kulturowego

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2011

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2011; No 3
×