Details

Title

Kłopoty z wiedzą niejawną (tacit knowledge) w poglądach Michaela Polanyiego

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2012

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2012; No 1
×