Details

Title

Recenzja z: David J. Teece, Dynamic capabilities & strategic management – Organizing for innovation and growth, Oxford University Press 2009

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2012

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2012; No 1
×