Details

Title

Zdolność przewidywania jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2012; No 4
×