Details

Title

Recenzja z: John Gerring, 2012, Social Science Methodology: A Unified Framework, wydanie 2., Cambridge: Cambridge University Press, ss. xxv + 495

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 4
×