Details

Title

Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metodologiczna podstawa teorii inteligentnego projektu

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2014; No 1
×