Details

Title

Recenzja z: Adam Mrozowicki, Olga Nowaczyk, Irena Szlachcicowa (red.), 2013, Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Kraków: Nomos, ss. 431.

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2014; No 1
×