Details

Title

Problematyka praw własności intelektualnej w ustawie o Polskiej Akademii Nauk

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 3
×