Details

Title

Recenzja z: Robert Kublikowski (2013), Definicje i rozwój wiedzy: od Arystotelesa do Putnama, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 287

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 4
×