Details

Title

Instrumenty regulacyjne wykorzystywane przez system rezerwy federalnejoraz europejski bank centralny w okresie kryzysu finansowego2007-2009

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949
×