Details

Title

Wpływ Sposobu Przetwarzania Informacji Wzrokowej na Uleganie Złudzeniu Fałszywego Horyzontu i Efektywność Działania Pilotów
The Influence of Information Processing on A False Horizon Illusion and Pilots' Effectiveness

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2011

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X

Source

Psychological Studies; 2011; No 3
×