Details

Title

Obliczenia ultra-nadkrytycznego bloku węglowegoo mocy 900 MW z odzyskiem ciepła ze spalin
Calculations of ultra-supercritical coal fired 900 MW power unit of with waste heat recovery

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2012; No 2
×