Details

Title

Model poziomu wody w walczaku oraz jego praktyczne wykorzystaniedo optymalizacji automatycznej regulacji poziomu wody w walczakupracującego w warunkach zrzutu obciążenia na potrzeby własneThe drum water level model and its application to automatic control systemoptimization of water level during load dump to cover own demand requirements

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2013

Issue

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X

Source

Archiwum Energetyki; 2013; No 1-2
×